Cukrzyca

Cukrzyca i jej powikłania. Przełom Medycyny Komórkowej.

Na całym świecie, ponad 100 milionów ludzi cierpi na cukrzycę. Tylko w samych Niemczech liczba diabetyków przekroczyła milion. Do najczęstszych powikłań cukrzycy dochodzi ze strony układu krążenia, tak więc przy zaburzeniach metabolizmu cukrów: zawały serca, udary mózgu i inne schorzenia sercowo-naczyniowe nie należą do rzadkości. Wyróżnia się dwa typy cukrzycy: typ I - tzw. cukrzyca wrodzona (zwana również młodzieńczą lub insulinozależną) i typ II - cukrzyca nabyta (dorosłych lub insulinoniezależna). Cukrzyca młodzieńcza jest w dużym stopniu wywoływana przez defekt genetyczny, który prowadzi do niewystarczającej produkcji insuliny w trzustce i wymaga regularnych zastrzyków insulinowych. W przeciwieństwie do tego typu, czynniki wywołujące zaburzenia przemiany cukrów u dorosłych (w typie II) są do tej pory nieznane. Nic więc dziwnego, że cukrzyca jest jeszcze jedną chorobą rozwijającą się wciąż na skalę światową.

Medycyna konwencjonalna ogranicza się zasadniczo do leczenia objawów cukrzycy obniżając podniesiony poziom cukru we krwi. Jednak choroba sercowo-naczyniowa i inne powikłania cukrzycowe występują często nawet u pacjentów z kontrolowanym poziomem cukru we krwi. Obniżanie poziomu cukru we krwi jest koniecznym, ale niewystarczającym sposobem leczenia zaburzeń cukrzycowych. Bez poznania czynników wywołujących chorobę nigdy nie będzie możliwa skuteczna profilaktyka i leczenie cukrzycy.

Nowoczesna medycyna komórkowa stanowi przełom w naszym rozumieniu przyczyn, w zapobieganiu i terapii pomocniczej przy cukrzycy dorosłych. Nieprawidłowy metabolizm cukrów jest często skutkiem chronicznego niedoboru witamin i innych składników odżywczych w milionach komórek trzustki, odpowiedzialnych za produkcję insuliny. Niedostateczne zaopatrzenie komórek trzustki idzie w parze z niedoborem komórkowych składników odżywczych w ścianach arterii i innych organach. W przypadku wrodzonych zaburzeń metabolicznych, chroniczny deficyt komórkowych składników odżywczych uruchamia nieprawidłowości w metabolizmie węglowodanów i wywołuje przewlekłą chorobę metaboliczną, czyli cukrzycę.

Komórkowe składniki odżywcze zapobiegają zaburzeniom metabolicznym, a tym samym rozwojowi choroby. Badania naukowe i kliniczne potwierdziły szczególne znaczenie witaminy C, witaminy E, niektórych witamin z grupy B, chromu i innych niezbędnych składników odżywczych w profilaktyce i leczeniu wspomagającym cukrzycy i jej powikłań.

Duże ilości naturalnej witaminy C mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na insulinę, dlatego od momentu rozpoczęcia naturalnej terapii powinno się przeprowadzać częste kontrole poziomu cukru we krwi, by zapobiec hipoglikemii.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Skuteczność działania komórkowych składników odżywczych u pacjentów z cukrzycą bazuje na eliminacji niedoboru biologicznego „paliwa" w milionach komórek beta wysepek Langerhansa w trzustce, wątrobie i ścianach naczyń krwionośnych. Naturalny program sercowo-naczyniowy, który koryguje takie choroby jak cukrzyca i jej powikłania jest najlepszym wyborem, jakiego możesz dokonać, aby skutecznie zapobiec chorobie.

kolagen naturalny

 Powikłania sercowo-naczyniowe u pacjentów chorych na cukrzycę:

  • Ślepota spowodowana zamknięciem arterii oczu
  • Niewydolność nerek spowodowana zatorami naczyń nerkowych, wymagająca stałych dializ
  • Zamknięcie światła arterii kończyn dolnych, co prowadzi do obumarcia tkanek - gangreny, a w konsekwencji do amputacji
  • Zawały serca spowodowane zatorami naczyń wieńcowych
  • Udary mózgu spowodowane zatorami naczyń mózgowych

Pomyłkowa zamiana molekuły witaminy C i glukozy jest przyczyną choroby sercowo-naczyniowej o podłożu cukrzycowym.

Kluczem do zrozumienia naczyniowych komplikacji przy cukrzycy jest podobieństwo struktury molekularnej witaminy C i glukozy. Konsekwencje metabolicznej zamiany tych dwóch molekuł są katastrofalne.

kolagen naturalny

Kluczowa rola witaminy C w zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej przy cukrzycy.
kolagen naturalny
Kolumna A ukazuje sytuację metaboliczną u zdrowego człowieka. Komórki śródbłonka tworzące błonę wewnętrzną naczynia (endothelium) zawierają liczne biologiczne „pompy", wyspecjalizowane w transportowaniu witaminy C i cukrów z krwioobiegu. U zdrowej osoby pompy te transportują optymalną ilość molekuł cukru i witaminy C do ściany naczynia krwionośnego, zapewniając prawidłową pracę tej ściany i zapobiegając chorobie sercowo-naczyniowej.
Kolumna B pokazuje sytuację pacjenta z cukrzycą. Z powodu wysokiego stężenia cukru we krwi, „pompy" komórkowe są przeładowane molekułami cukru i automatycznie wypierają molekuły witaminy C. Skutki tego mechanizmu u diabetyków są szczególnie niebezpieczne: z jednej strony dochodzi do nagromadzenia cukru w endothelium i całej ścianie naczynia, z drugiej zaś do niedoboru witaminy C. W konsekwencji powoduje to chorobliwe pogrubienie ścian naczyń na całej ich długości a nie tylko w obszarze naczyń wieńcowych serca. Ten fakt wyjaśni dlaczego zaburzenia krążenia u diabetyków występują praktycznie w każdej części ciała, w każdym organie.
Kolumna C pokazuje decydujący środek zapobiegawczy przy powikłaniach sercowo-naczyniowych u diabetyków. Optymalne dzienne spożycie wybranych komórkowych składników odżywczych, zwłaszcza witaminy C, pomaga przywrócić równowagę pomiędzy metabolizmem witamin i cukrów.

Optymalne dostarczanie witamin i innych komórkowych składników odżywczych w dziennej diecie, stanie się już w niedalekiej przyszłości podstawową terapią w leczeniu chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca. Tylko od nas zależy jak najszybsze rozpowszechnienie tej informacji, ratującej zdrowie i życie milionów chorych.

Kliniczny dowód: naturalna witamina C obniża poziom cukru we krwi i zapotrzebowanie na insulinę.

Badania kliniczne wykazują, że u pacjentów z cukrzycą witamina C przyczynia się nie tylko do zapobiegania powikłaniom naczyniowym, lecz również wspomaga proces normalizacji zachwianej równowagi w metabolizmie glukozy. Profesor R. Pfleger i jego koledzy z Uniwersytetu w Wiedniu opublikowali wyniki znaczącego badania klinicznego, w którym wykazali, że dodatek do diety 300-500 mg witaminy C dziennie znacząco poprawia metabolizm diabetyków. Poziom cukru we krwi obniżył się średnio o 30%, dzienne zapotrzebowanie na insulinę o 27%, a wydzielanie cukru w moczu - ważny wskaźnik w diagnozowaniu cukrzycy - zostało niemal całkowicie wyeliminowany.

kolagen naturalny

Im więcej naturalnej witaminy C - tym mniejsze zapotrzebowanie na insulinę.

kolagen naturalny